Đất có quy hoạch ở phường 1, quận 8, TP HCM

Việt Nam Mới  • 03/08/2021
Đất có quy hoạch ở phường 1, quận 8, TP HCM

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở phường 1, quận 8, TP HCM.

Xem bài gốc: https://vietnammoi.vn/dat-co-quy-hoach-o-phuong-1-quan-8-tp-hcm-20210803112054569.htm


like
comment
share