Đặt bún bò từ thứ 6 nhưng tới thứ 2 mới giao, Minh Tú còn gặp cảnh "trời ơi đất hỡi" khi ăn khiến dân mạng cười bò

Kênh 14  • 2 ngày
Đặt bún bò từ thứ 6 nhưng tới thứ 2 mới giao, Minh Tú còn gặp cảnh "trời ơi đất hỡi" khi ăn khiến dân mạng cười bò

"Thuý Liễu cô nương" đúng là không có duyên với các món liên quan tới bò rồi!

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/dat-bun-bo-tu-thu-6-nhung-toi-thu-2-moi-giao-minh-tu-con-gap-canh-troi-oi-dat-hoi-khi-an-khien-dan-mang-cuoi-bo-20210915205929611.chn


like
comment
share