Dạo này YG lạ quá: Phản bác tin hẹn hò của Jisoo (BLACKPINK) nhanh chóng, còn đưa ra thông báo bảo vệ nghệ sĩ đanh thép cỡ này

Kênh 14  • 14/10/2021
Dạo này YG lạ quá: Phản bác tin hẹn hò của Jisoo (BLACKPINK) nhanh chóng, còn đưa ra thông báo bảo vệ nghệ sĩ đanh thép cỡ này

Những động thái bảo vệ nghệ sĩ gần đây của YG đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ fan.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/dao-nay-yg-la-qua-phan-bac-tin-hen-ho-cua-jisoo-blackpink-nhanh-chong-con-dua-ra-thong-bao-bao-ve-nghe-si-danh-thep-co-nay-20211014115014915.chn


like
comment
share