Đăng ký gói hỗ trợ COVID-19 ở đâu?

Đảng Cộng Sản  • 13/10/2021
Đăng ký gói hỗ trợ COVID-19 ở đâu?

Bạn đọc Văn Ân, tại địa chỉ quận Phú Nhuận, TP. HCM hỏi: Tôi là lao động tự do làm xe ôm công nghệ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã bị thất nghiệp đến nay. Tôi muốn đăng ký gói hỗ trợ COVID-19, vậy tôi phải đăng ký ở đâu và được hưởng chính sách hỗ trợ như thế nào?

Xem bài gốc: https://dangcongsan.vn/ban-doc/hoi-dap/dang-ky-goi-ho-tro-covid-19-o-dau-593960.html


like
comment
share