Đang chơi hay, Ben Chilwell đối diện nguy cơ nghỉ hết mùa

Việt Giải Trí  • 25/11/2021
Đang chơi hay, Ben Chilwell đối diện nguy cơ nghỉ hết mùa

Chelsea muốn để chấn thương của Chilwell tự lành trước khi xem xét cho phẫu thuật.

Xem bài gốc: https://vietgiaitri.com/dang-choi-hay-ben-chilwell-doi-dien-nguy-co-nghi-het-mua-20211125i6175452/


like
comment
share