Dân Thổ Nhĩ Kỳ đổ hết vốn liếng tiết kiệm vào coin: 'Tiền ảo còn an toàn hơn cả đồng nội tệ!'

CafeF  • 15/01/2022
Dân Thổ Nhĩ Kỳ đổ hết vốn liếng tiết kiệm vào coin: 'Tiền ảo còn an toàn hơn cả đồng nội tệ!'

Tiền ảo đã trở nên phổ biến ở Thổ Nhĩ Kỳ và các khu vực của những nền kinh tế đang phát triển, nơi mà người dân mất lòng tin vào các chính sách kinh tế của chính phủ.

Xem bài gốc: https://cafef.vn/dan-tho-nhi-ky-do-het-von-lieng-tiet-kiem-vao-coin-tien-ao-con-an-toan-hon-ca-dong-noi-te-20220115132255883.chn


like
comment
share