Dàn thí sinh Rap Việt mùa đầu sau 1 năm: Quán quân, Á quân "lặn mất tăm", tlinh - MCK chia tay trong tiếc nuối

Tổ Quốc  • 15/10/2021
Dàn thí sinh Rap Việt mùa đầu sau 1 năm: Quán quân, Á quân "lặn mất tăm", tlinh - MCK chia tay trong tiếc nuối

Được biết đến rộng rãi sau khi tham gia Rap Việt mùa đầu tiên, dàn cựu thí sinh đều có hướng đi riêng cho mình.

Xem bài gốc: http://ttvn.toquoc.vn/dan-thi-sinh-rap-viet-mua-dau-sau-1-nam-quan-quan-a-quan-lan-mat-tam-tlinh-mck-chia-tay-trong-tiec-nuoi-220211510132140399.htm


like
comment
share