Dàn diễn viên "Tây Du Ký" khiến công chúng Trung Quốc... "phát ngấy"

Dân Trí  • 16/09/2021
Dàn diễn viên "Tây Du Ký" khiến công chúng Trung Quốc... "phát ngấy"

Dàn diễn viên "Tây Du Ký" khiến công chúng Trung Quốc... "phát ngấy"

Xem bài gốc: https://dantri.com.vn/van-hoa/dan-dien-vien-tay-du-ky-khien-cong-chung-trung-quoc-phat-ngay-20210914220327037.htm


like
comment
share