Đắk Mil thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn huyện

Đại Đoàn Kết  • 9 ngày
Đắk Mil thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn huyện

Từ 22h ngày 14/9, toàn bộ huyện Đắk Mil, được áp dụng nghiêm theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xem bài gốc: http://daidoanket.vn/dak-mil-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi-theo-chi-thi-16-tren-toan-huyen-5665897.html


like
comment
share