Đà Nẵng xây dựng phương án đón khách nội địa, quốc tế trong tình hình mới

Lao Động Trẻ  • 18/10/2021
Đà Nẵng xây dựng phương án đón khách nội địa, quốc tế trong tình hình mới

Đà Nẵng sớm triển khai phương án đón và phục vụ khách nội đị, quốc tế để từng bước khởi động và phục hồi du lịch trên địa bàn thành phố.

Xem bài gốc: https://laodongtre.laodong.vn/tin-tuc/da-nang-xay-dung-phuong-an-don-khach-noi-dia-quoc-te-trong-tinh-hinh-moi-964830.ldo


like
comment
share

Nhân Dân Nhân Dân • 18/10/2021