Đà Nẵng tạm dừng hoạt động tại các chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ

Dân Sinh  • 04/12/2021
Đà Nẵng tạm dừng hoạt động tại các chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ

Thành phố Đà Nẵng tạm dừng hoạt động tại các chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ ra, vào thành phố nhằm tạo thuận lợi cho người dân ra, vào thành phố.

Xem bài gốc: https://baodansinh.vn/da-nang-tam-dung-hoat-dong-tai-cac-chot-kiem-soat-dich-o-cua-ngo-20211204122405.htm


like
comment
share