Đà Nẵng: Gần 8.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Dân Trí  • 3 tháng

Tại Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm 2021, gần 8.000 người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó lao động ngành nhà hàng - khách sạn - du lịch chiếm tỷ lệ cao.

Xem bài gốc: https://dantri.com.vn/an-sinh/da-nang-gan-8000-nguoi-nop-ho-so-huong-tro-cap-that-nghiep-20210609165659630.htm


like
comment
share