Đà Nẵng: Doanh nghiệp cần hỗ trợ mạnh mẽ để có thể phục hồi

Phụ nữ TP.HCM  • 18/10/2021
Đà Nẵng: Doanh nghiệp cần hỗ trợ mạnh mẽ để có thể phục hồi

Phần lớn doanh nghiệp ở TP.Đà Nẵng đã kiệt quệ sau hai năm liên miên hứng chịu tác động của các đợt dịch COVID-19, đang rất cần sự hỗ trợ thiết thực của Nhà nước về tài chính,thủ tục…

Xem bài gốc: https://www.phunuonline.com.vn/da-nang-doanh-nghiep-can-ho-tro-manh-me-de-co-the-phuc-hoi-a1448553.html


like
comment
share

Đại Đoàn Kết Đại Đoàn Kết • 18/10/2021