Đã đến lúc tính triển khai lô 10 trên HOSE

Nhà đầu tư  • 20/10/2021
Đã đến lúc tính triển khai lô 10 trên HOSE

Hệ thống giao dịch HOSE đang vận hành mà FPT cung cấp có thể xử lý từ 3 - 5 triệu lệnh/ngày, gấp 3 - 5 lần hệ thống cũ.

Xem bài gốc: https://nhadautu.vn/da-den-luc-tinh-trien-khai-lo-10-tren-hose-d59273.html


like
comment
share