Cước tàu tăng mạnh, Thủy sản Bến Tre (ABT) báo lãi ròng quý 3 sụt giảm 53% còn hơn 1 tỷ đồng

CafeF  • 21/10/2021
Cước tàu tăng mạnh, Thủy sản Bến Tre (ABT) báo lãi ròng quý 3 sụt giảm 53% còn hơn 1 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của ABT đạt gần 211 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ, nhờ chi phí giá vốn giảm mạnh kèm theo doanh thu từ hoạt động tài chính tăng cao 80% nên LNST đạt hơn 19 tỷ đồng, tăng 51%.

Xem bài gốc: https://cafef.vn/cuoc-tau-tang-manh-thuy-san-ben-tre-abt-bao-lai-rong-quy-3-sut-giam-53-con-hon-1-ty-dong-20211020165839413.chn


like
comment
share