Cùng đồng bọn chiếm đoạt, gây thất thoát gần 60 tỷ, Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân nhận án chung thân

Thanh Tra  • 14/10/2021
Cùng đồng bọn chiếm đoạt, gây thất thoát gần 60 tỷ, Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân nhận án chung thân

Đến nay, đã làm rõ Hằng cùng đồng bọn đã chiếm đoạt và gây thất thoát số tiền 58.562.431.969 đồng. Riêng tham ô tài sản chiếm đoạt 6.857.162.000 đồng. Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hằng tù chung thân.

Xem bài gốc: https://thanhtra.com.vn/phong-chong-tham-nhung/ho-so-tu-lieu/cung-dong-bon-chiem-doat-gay-that-thoat-gan-60-ty-giam-doc-quy-tin-dung-nhan-dan-nhan-an-chung-than-189261.html


like
comment
share

Công an TP.HCM Công an TP.HCM • 15/10/2021