Công ty TNHH MTV Môi trường Vạn Hưng Tùng tặng Quỹ Khuyến học- Khuyến tài xã Mỹ Hòa Hưng 50 triệu đồng

An Giang  • 24/09/2021
Công ty TNHH MTV Môi trường Vạn Hưng Tùng tặng Quỹ Khuyến học- Khuyến tài xã Mỹ Hòa Hưng 50 triệu đồng

- Sáng 24-9, Công ty TNHH MTV Môi trường Vạn Hưng Tùng (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ Quỹ Khuyến học- Khuyến tài xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên).

Xem bài gốc: https://baoangiang.com.vn/cong-ty-tnhh-mtv-moi-truong-van-hung-tung-tang-quy-khuyen-hoc-khuyen-tai-xa-my-hoa-hung-50-trieu-do-a313608.html


like
comment
share