Công ty nhà người ta: Thưởng Tết 5 tháng lương, thưởng cả cựu nhân viên đã nghỉ việc

CafeF  • 15/01/2022
Công ty nhà người ta: Thưởng Tết 5 tháng lương, thưởng cả cựu nhân viên đã nghỉ việc

Trong lúc nhiều người còn chưa biết mình sẽ được thưởng Tết thế nào thì nhân viên của công ty này đã hân hoan nhận được thông báo.

Xem bài gốc: https://cafef.vn/cong-ty-nha-nguoi-ta-thuong-tet-5-thang-luong-thuong-ca-cuu-nhan-vien-da-nghi-viec-20220115182515246.chn


like
comment
share