Công nghệ hóa giúp doanh nghiệp tái thiết trong thời kỳ hậu COVID-19

Một Thế Giới  • 18/10/2021
Công nghệ hóa giúp doanh nghiệp tái thiết trong thời kỳ hậu COVID-19

Chủ tịch FPT Telecom cũng rút ra được 4 trọng điểm để doanh nghiệp có thể chuyển mình sau đại dịch.

Xem bài gốc: https://1thegioi.vn/cong-nghe-hoa-giup-doanh-nghiep-tai-thiet-trong-thoi-ky-hau-covid-19-173299.html


like
comment
share

Đầu tư online Đầu tư online • 19/10/2021