Công đoàn Giáo dục các cấp tích cực ủng hộ chương trình "Sóng và Máy tính cho em"

Giáo dục & Thời đại  • 15/10/2021
Công đoàn Giáo dục các cấp tích cực ủng hộ chương trình "Sóng và Máy tính cho em"

Trong thời gian qua, công đoàn giáo dục các cấp đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động quyên góp ủng hộ chương trình “Sóng và Máy tính cho em” do Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động.

Xem bài gốc: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/cong-doan-giao-duc-cac-cap-tich-cuc-ung-ho-chuong-trinh-song-va-may-tinh-cho-em-1xdSQkd7g.html


like
comment
share