Công đoàn Dệt may Việt Nam ký Thoả ước Lao động tập thể ngành lần thứ V

Lao Động  • 14/10/2021
Công đoàn Dệt may Việt Nam ký Thoả ước Lao động tập thể ngành lần thứ V
Ngày 14.10, Công đoàn Dệt May Việt Nam và Hiệp hội Dệt May Việt Nam đã ký kết Thoả ước Lao động tập thể ngành Dệt May Việt Nam lần thứ V. Ảnh: CĐN

Ngày 14.10, Công đoàn Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã ký kết Thoả ước Lao động tập thể ngành Dệt may Việt Nam lần thứ V. Ông Lê Nho Thướng – Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam và ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã đại diện ký kết.

Xem bài gốc: https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-det-may-viet-nam-ky-thoa-uoc-lao-dong-tap-the-nganh-lan-thu-v-963518.ldo


like
comment
share