Công an TP.HCM yêu cầu báo cáo toàn bộ quá trình làm việc giữa bà Phương Hằng, ông Võ Hoàng Yên và các luật sư liên quan

CafeBiz  • 18/10/2021
Công an TP.HCM yêu cầu báo cáo toàn bộ quá trình làm việc giữa bà Phương Hằng, ông Võ Hoàng Yên và các luật sư liên quan

Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo và yêu cầu Phòng PC02 báo cáo toàn bộ vụ việc liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng tố bị nhóm ông Võ Hoàng Yên hành hung tại trụ sở.

Xem bài gốc: https://cafebiz.vn/cong-an-tphcm-yeu-cau-bao-cao-toan-bo-qua-trinh-lam-viec-giua-ba-phuong-hang-ong-vo-hoang-yen-va-cac-luat-su-lien-quan-20211018133016436.chn


like
comment
share