Công an Hậu Giang khuyến cáo người dân về các nhóm kích động về quê bằng xe máy

PLO  • 15/09/2021
Công an Hậu Giang khuyến cáo người dân về các nhóm kích động về quê bằng xe máy

Công an khuyến cáo người dân nên bình tĩnh, cảnh giác, không để bị kẻ xấu lợi dụng làm thất thoát tài sản cá nhân và vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Xem bài gốc: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cong-an-hau-giang-khuyen-cao-nguoi-dan-ve-cac-nhom-kich-dong-ve-que-bang-xe-may-1015585.html


like
comment
share