Có thực hiện tuyển dụng mới với viên chức chuyển công tác?

Dân Trí  • 09/06/2021

Trường hợp viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác thì không thực hiện việc tuyển dụng mới và không giải quyết chế độ thôi việc.

Xem bài gốc: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/co-thuc-hien-tuyen-dung-moi-voi-vien-chuc-chuyen-cong-tac-20210609072143430.htm


like
comment
share