Có thỏa thuận về việc làm có trả lương là có giao kết hợp đồng lao động

Chính Phủ  • 15/10/2021
Có thỏa thuận về việc làm có trả lương là có giao kết hợp đồng lao động

Bà Mai Vy làm việc thời vụ cho 1 khách sạn (dưới quy mô công ty) ở phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 14/7 thành phố bắt đầu giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg nên khách sạn ngừng hoạt động và cho nhân viên tạm nghỉ đến khi có thông báo mới.

Xem bài gốc: https://m.baochinhphu.vn/Story.aspx?did=449656


like
comment
share