Có được từ chối tăng ca trong mùa dịch Covid-19

Tiêu Dùng  • 26/09/2021
Có được từ chối tăng ca trong mùa dịch Covid-19

Do do ảnh hưởng của dịch covid-19, hầu hết hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian này có những diễn tiến khác thường. Có trường hợp doanh nghiệp yêu cầu tăng ca, liệu người lao động có quyền từ chối yêu cầu này…

Xem bài gốc: https://tieudung.vn/doanh-nghiep/co-duoc-tu-choi-tang-ca-trong-mua-dich-covid-19-58376.html


like
comment
share