Cơ chế giám sát cho mục tiêu bình thường mới

Nông Nghiệp  • 25/11/2021
Cơ chế giám sát cho mục tiêu bình thường mới

Đã đến lúc phải có cơ chế giám sát và xử lý những địa phương chưa làm đúng theo tinh thần của Nghị quyết 128, để đảm bảo mục tiêu bình thường mới.

Xem bài gốc: https://nongnghiep.vn/co-che-giam-sat-cho-muc-tieu-binh-thuong-moi-d308739.html


like
comment
share