Clip: Thanh niên đi thả diều bị gió cuốn bay như chim

2Sao  • 14/10/2021
Clip: Thanh niên đi thả diều bị gió cuốn bay như chim

"Xuống đi, xuống đây đi. Không bỏ tay à... Ối dồi ôi, thả diều...", người bạn gọi nam thanh niên.

Xem bài gốc: https://2sao.vn/clip-thanh-nien-di-tha-dieu-bi-gio-cuon-bay-nhu-chim-n-281195.html


like
comment
share