Chuyển đổi số của các ngân hàng nhanh ngoài sức tưởng tượng

Đầu tư chứng khoán  • 17/09/2021
Chuyển đổi số của các ngân hàng nhanh ngoài sức tưởng tượng

Chuyển đổi số đã chứng minh tính hiệu quả trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Hành trình này sẽ mang đến nhiều bất ngờ hơn nếu…

Xem bài gốc: https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/chuyen-doi-so-cua-cac-ngan-hang-nhanh-ngoai-suc-tuong-tuong-post279560.html


like
comment
share