Chuyển dịch số: Xu hướng thay đổi bộ mặt của cả ngành viễn thông

Dân Trí  • 13/10/2021
Chuyển dịch số: Xu hướng thay đổi bộ mặt của cả ngành viễn thông

Trước sức ép bởi người sử dụng và từ chính thị trường, các nhà mạng viễn thông đang dần thay đổi nhằm làm mới bản thân và định hình nên những giá trị mới.

Xem bài gốc: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chuyen-dich-so-xu-huong-thay-doi-bo-mat-cua-ca-nganh-vien-thong-20211012232445065.htm


like
comment
share