Chung tay đưa nông sản Việt vươn tầm

Thời Báo Ngân Hàng  • 15/01/2022
Chung tay đưa nông sản Việt vươn tầm

Để có thể chuyển đổi xuất khẩu từ đường bộ sang đường biển một cách hiệu quả, cần có quyết tâm, ngoài thay đổi tư duy, còn là việc tìm kiếm bạn hàng, thiết lập lại mạng lưới bán hàng...

Xem bài gốc: https://thoibaonganhang.vn/chung-tay-dua-nong-san-viet-vuon-tam-123502.html


like
comment
share