Chứng khoán Tiên Phong (ORS): Dư nợ cho vay gấp 10 lần đầu kỳ lên 1.277 tỷ đồng, lợi nhuận 9 tháng vượt 23% mục tiêu cả năm

CafeF  • 21/10/2021
Chứng khoán Tiên Phong (ORS): Dư nợ cho vay gấp 10 lần đầu kỳ lên 1.277 tỷ đồng, lợi nhuận 9 tháng vượt 23% mục tiêu cả năm

Tính tới 30/9/2021, dư nợ các khoản cho vay của ORS đạt hơn 1.277 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với đầu năm, trong đó, dư nợ cho vay margin chiếm tới 84% tổng dư nợ cho vay.

Xem bài gốc: https://cafef.vn/chung-khoan-tien-phong-ors-du-no-cho-vay-gap-10-lan-dau-ky-len-1277-ty-dong-loi-nhuan-9-thang-vuot-23-muc-tieu-ca-nam-20211021104706049.chn


like
comment
share