Chứng khoán KIS báo lãi quý 3 gấp 3 lần cùng kỳ lên mức 156 tỷ đồng, lợi nhuận 9 tháng vượt 51% kế hoạch năm

CafeF  • 23/10/2021
Chứng khoán KIS báo lãi quý 3 gấp 3 lần cùng kỳ lên mức 156 tỷ đồng, lợi nhuận 9 tháng vượt 51% kế hoạch năm

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của KIS trong quý 3 đạt 195 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 156 tỷ đồng, tăng mạnh 203% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, LNST của công ty chứng khoán này đạt 393 tỷ đồng, tăng 212% so với cùng kỳ năm 2020.

Xem bài gốc: https://cafef.vn/chung-khoan-kis-bao-lai-quy-3-gap-3-lan-cung-ky-len-muc-156-ty-dong-loi-nhuan-9-thang-vuot-51-ke-hoach-nam-2021102017384956.chn


like
comment
share