Chứng khoán hóa quyền sở hữu trí tuệ: Tìm vốn trong khủng hoảng Covid!

Kinh Tế Sài Gòn  • 04/08/2021
Chứng khoán hóa quyền sở hữu trí tuệ: Tìm vốn trong khủng hoảng Covid!

(KTSG) - Ở các nước phát triển, một giải pháp tìm nguồn vốn cho doanh nghiệp rất được khuyến khích trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay, đó là chứng khoán hóa quyền sở hữu trí tuệ.

Xem bài gốc: https://www.thesaigontimes.vn/318880/chung-khoan-hoa-quyen-so-huu-tri-tue-tim-von-trong-khung-hoang-covid.html


like
comment
share