Chứng khoán FPT lãi gấp 6 lần quý 3 năm trước

Doanh Nhân & Pháp Luật  • 20/10/2021
Chứng khoán FPT lãi gấp 6 lần quý 3 năm trước

Lợi nhuận sau thuế quý 3 của FPTS ở mức 296 tỷ đồng.

Xem bài gốc: https://doanhnhan.vn/chung-khoan-fpt-lai-gap-6-lan-quy-3-nam-truoc-43855.html


like
comment
share

Đầu tư chứng khoán Đầu tư chứng khoán • 20/10/2021