Chuẩn bị công bố bản đồ 3D chi tiết nhất về vũ trụ

VTV  • 13/10/2021
Chuẩn bị công bố bản đồ 3D chi tiết nhất về vũ trụ

Người dùng sắp tới sẽ có thể thực hiện các chuyến tham quan 3D vào vũ trụ với độ chi tiết cao từ chính ngôi nhà của mình.

Xem bài gốc: https://vtv.vn/cong-nghe/chuan-bi-cong-bo-ban-do-3d-chi-tiet-nhat-ve-vu-tru-20211013120909062.htm


like
comment
share

Hà Nội mới Hà Nội mới • 14/10/2021