Chưa tìm thấy cháu bé mất tích ở Bình Dương

Lao Động  • 18/10/2021
Chưa tìm thấy cháu bé mất tích ở Bình Dương

Nhiều lực lượng cùng nhau tìm kiếm cháu bé mất tích ở địa bàn giáp ranh Bình Dương và Bình Phước. Cho đến nay đã sang ngày thứ 4 nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Xem bài gốc: https://laodong.vn/xa-hoi/chua-tim-thay-chau-be-mat-tich-o-binh-duong-964751.ldo


like
comment
share