Chủ động thích ứng

Pháp Luật VN  • 15/10/2021
Chủ động thích ứng

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, đó là quy định mới được Chính phủ ban hành.

Xem bài gốc: https://baophapluat.vn/chu-dong-thich-ung-post417183.html


like
comment
share

Sài Gòn Giải Phóng Sài Gòn Giải Phóng • 15/10/2021