Chống dịch trong tình hình mới: Hết cảnh cát cứ, phong tỏa cục bộ

Người Lao Động  • 14/10/2021
Chống dịch trong tình hình mới: Hết cảnh cát cứ, phong tỏa cục bộ

Quy định "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" vừa ban hành sẽ tránh tình trạng mỗi nơi làm một kiểu, gây ách tắc lưu thông cũng như tốn kém nguồn lực

Xem bài gốc: http://nld.com.vn/thoi-su/chong-dich-trong-tinh-hinh-moi-het-canh-cat-cu-phong-toa-cuc-bo-20211013222701416.htm


like
comment
share