Chọc ghẹo bạn gái người khác không thành, băng côn đồ còn đánh người dã man

Thanh Niên  • 25/09/2021
Chọc ghẹo bạn gái người khác không thành, băng côn đồ còn đánh người dã man

Nhóm Phi đang đi dạo thì thấy nhóm Hậu có 5 thiếu nữ nên đuổi theo chọc ghẹo. Nhóm Hậu cho các bạn gái chạy trước thì bị băng côn đồ này đánh hội đồng dã man.

Xem bài gốc: https://thanhnien.vn/choc-gheo-ban-gai-nguoi-khac-khong-thanh-bang-con-do-con-danh-nguoi-da-man-post1115208.html


like
comment
share

Gia đình & Xã hội Gia đình & Xã hội • 26/09/2021