Chở khách liên tỉnh: Các địa phương vẫn đang… chờ nhau

PLO  • 16/10/2021
Chở khách liên tỉnh: Các địa phương vẫn đang… chờ nhau

Tính đến chiều 15-10, vẫn chỉ có 10 địa phương đồng ý kết nối vận tải hành khách liên tỉnh với tp.hcm.

Xem bài gốc: https://plo.vn/do-thi/cho-khach-lien-tinh-cac-dia-phuong-van-dang-cho-nhau-1022088.html


like
comment
share