Chi tiết bộ đôi iPad và iPad mini vừa ra mắt, thiết kế tuyệt đẹp!

Kênh 14  • 6 ngày
Chi tiết bộ đôi iPad và iPad mini vừa ra mắt, thiết kế tuyệt đẹp!

iPad Gen 9 và iPad mini 6 được đồng loạt ra mắt trong đầu sự kiện "California Streaming".

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/chi-tiet-bo-doi-ipad-va-ipad-mini-vua-ra-mat-thiet-ke-tuyet-dep-2021091500481215.chn


like
comment
share