ChatGPT: Cơ hội đổi mới kiểm tra, đánh giá sinh viên

24h.com.vn  • 08/02/2023
ChatGPT: Cơ hội đổi mới kiểm tra, đánh giá sinh viên

Thay vì cấm hay né tránh, một số trường đại học (ĐH) trên thế giới đã cho phép sinh viên dùng ChatGPT. Việt Nam cũng đã có cơ sở đào tạo trang bị tài khoản ChatGPT cho học viên.

Xem bài gốc: https://www.24h.com.vn/giao-duc-du-hoc/chatgpt-co-hoi-doi-moi-kiem-tra-danh-gia-sinh-vien-c216a1438912.html


like
comment
share