ChatGPT chỉ cần 2 năm để hạ gục Google

zingnews.vn  • 08/02/2023
ChatGPT chỉ cần 2 năm để hạ gục Google

Cha đẻ Gmail bày tỏ quan điểm cho rằng những công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT sẽ đặt dấu chấm hết cho Google trong vòng tối đa 2 năm.

Xem bài gốc: https://zingnews.vn/chatgpt-chi-can-2-nam-de-ha-guc-google-post1399948.html


like
comment
share