Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp ra sao?

Người Lao Động  • 3 tháng

Võ Văn Thành (tỉnh Hưng Yên) hỏi: "Những lý do từ chối việc làm nào được xem là không chính đáng để bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN)?".

Xem bài gốc: http://nld.com.vn/cong-doan/cham-dut-huong-tro-cap-that-nghiep-ra-sao-20210608204944337.htm


like
comment
share

Người Lao Động Người Lao Động • 3 tháng