CEO Samsung đích thân lập đội ngũ mới, nghiêm túc về việc trở lại Trung Quốc để giành lấy thị trường

GenK  • 15/01/2022
CEO Samsung đích thân lập đội ngũ mới, nghiêm túc về việc trở lại Trung Quốc để giành lấy thị trường

Sau khi mất thị trường Trung Quốc trong nhiều năm, thông tin về sự trở lại của Samsung lại bất ngờ trỗi dậy.

Xem bài gốc: https://genk.vn/ceo-samsung-dich-than-lap-doi-ngu-moi-nghiem-tuc-ve-viec-tro-lai-trung-quoc-de-gianh-lay-thi-truong-20220115114510333.chn


like
comment
share