CEO Nguyễn Tử Quảng nói gì về việc giải thể Bkav Electronics?

vietnambusinessinsider.vn  • 14/05/2022
CEO Nguyễn Tử Quảng nói gì về việc giải thể Bkav Electronics?

Mới đây, ông Nguyễn Tử Quảng - CEO Tập đoàn Bkav vừa có những chia sẻ về vấn đề “Giải thể hay tái cơ cấu Bkav Electronics?” trên trang Facebook cá nhân.

Xem bài gốc: https://vietnambusinessinsider.vn/ceo-nguyen-tu-quang-noi-gi-ve-viec-giai-the-bkav-electronics-a26142.html


like
comment
share