Cát-xê 'dở khóc dở cười' của sao Việt khi làm cameo cho đồng nghiệp

2Sao  • 18/05/2022
Cát-xê 'dở khóc dở cười' của sao Việt khi làm cameo cho đồng nghiệp

Nhiều sao dù đứng danh sách hạng A nhưng chỉ nhận đóng MV vì tình nghĩa chứ không để ý đến cát-xê bất kể bao nhiêu.

Xem bài gốc: https://2sao.vn/catxe-cua-sao-viet-khi-dong-mv-cho-dong-nghiep-i-306814.html


like
comment
share