Cấp thẻ xanh, thẻ vàng thế nào với người tiêm vaccine thử nghiệm?

Giao Thông  • 9 ngày
Cấp thẻ xanh, thẻ vàng thế nào với người tiêm vaccine thử nghiệm?

Nếu nghiên cứu kết thúc, vaccine được cấp phép thì đơn vị tổ chức sẽ đề xuất với bộ Y tế công nhận cho tình nguyện viên tiêm thử nghiệm.

Xem bài gốc: https://www.baogiaothong.vn/cap-the-xanh-the-vang-the-nao-voi-nguoi-tiem-vaccine-thu-nghiem-d524872.html


like
comment
share