Cập nhật cân nặng mùa giãn cách: Người hân hoan sụt kí, có hoa hậu "phát phì" tận 5kg

Phụ nữ VN  • 13 ngày trước
Cập nhật cân nặng mùa giãn cách: Người hân hoan sụt kí, có hoa hậu "phát phì" tận 5kg

Trong khi Ninh Dương Lan Ngọc vẫn duy trì tốt cân nặng, Thiều Bảo Trâm mừng rỡ vì tăng cân nhưng vẫn giữ bụng múi. Trúc Anh, Phương Mỹ Chi, H'Hen Niê,... lại khóc ròng vì phát tướng.

Xem bài gốc: https://phunuvietnam.vn/cap-nhat-can-nang-mua-gian-cach-nguoi-han-hoan-sut-ki-co-hoa-hau-phat-phi-tan-5kg-512021227164822796.htm


like
comment
share